tinnerbackshuset_sweco_puff.jpg

Nytt projekt Tinnerbäckshuset

Region Östergötland har beställt etapp 1 EL- och Teleinstallationer nyinstallation i helt nytt hus för psykiatri, beroendevård, habilitering, utbildning och forskning. Huset byggs på området för Universitetssjukhuset i Linköping.

Byggtid: 2017-2024. Första inflyttning sker under 2022.
Yta: Cirka 24 000 kvadratmeter nybyggnation. Byggnaden delas upp i lägre och högre delar med upp till åtta våningar över marken. 
Antal vårdrum: 32 stycken för vuxenpsykiatrin, åtta stycken för beroendevården och sex stycken för barn- och ungdomspsykiatrin.
Hållbarhet: Byggs som passivhus, ett hus med det allra lägsta behovet av köpt värme, el och kyla. Får dessutom solceller på taket som beräknas bidra med el som motsvarar cirka 9 procent av byggnadens totala energibehov och en stor andel av byggnadens behov av fastighetsel. För Tinnerbäckshuset är målet också att uppnå certifieringen ”Miljöbyggnad silver”. Det är en kvalitetsstämpel vad gäller bland annat energihushållning, inomhusklimat, dagsljusinsläpp och giftfria materialval.