Ledningssystemet

En presentation av vårt ledningssystem kan du följa i powerpoint fil nedan.


Där kommer du att hitta följande innehåll:

  • Grunden för ett levande system

  • Organisation och politik

  • Kvalitetssäkring i uppdrag

  • Vårt miljöarbete

  • Vårt arbetsmiljöarbete

APC Presentation av ledningssystemet