Miljö/kvalitet

Marknaden ställer allt högre krav på kvalitetssäkrade installationsarbeten. Samtidigt ökar även krav på miljöaspekterna. Det gäller både arbetsmiljön och yttre miljön.

För att leva upp till våra kunders krav och önskar att försöka använda vi IN-Q ledningssystem. Ett filialpassat hjälpmedel som gör arbetsmiljö- kvalitet och miljöfrågor till naturliga inslag i vårt dagliga arbete. Systemet är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö och arbetsmiljö.

APC har tecknat avtal med Tekniska Verken och byggt och miljöstation för mellanlagring på företaget. Samtliga på företaget har erhållit information angående avfallshantering samt sortering för att på så sätt minimera miljöpåverkan.

Sedan år 2011 är vi certifierade för ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 samt ISO 45001: 2018.

 Se vårt certifikat här