Miljö/kvalitet

Marknaden ställer allt högre krav på kvalitetssäkrade installationsarbeten. Samtidigt ökar även kraven på miljöaspekterna. Det gäller både arbetsmiljön och den yttre miljön.

För att leva upp till våra kunders krav och önskan om trygghet använder vi EIO-Q ledningssystem. Ett branchanpassat hjälpmedel som gör arbetsmiljö- kvalitet och miljöfrågor till naturliga inslag i vårt dagliga arbete. Systemet är en helhetslösning som innehåller kvalitetssäkring, miljö och arbetsmiljö.

APC har tecknat avtal med Tekniska Verken och byggt en miljöstation för mellanlagring på företaget. Samtliga på företaget har erhållit information angående avfallshantering samt sortering för att på så sätt minimera miljöpåverkan.

Sedan år 2011 är vi certifierade för ISO9001 och sedan 2013 för ISO14001 samt OHSAS18001.

ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 certifierade

Se vårt certifikat här