ramavtal.jpg

Förlängt ramavtal

Region Östergötland har glädjande nog beslutat att färlänga ramavtal EL Projektgenomförande nybyggnationer, om- och tillbyggnationer. Förlängningsperioden är 2018-09-01—2019-08-31.

Förlängningen gäller både centrala området med Universitetssjukhuset och västra  med Lassarettet i Motala mm.