En presentation av vårt ledningssystem kan du följa i powerpoint fil nedan.

Där kommer du att hitta följande innehåll:

  • Grunden för ett levande system
  • Organisation och politik
  • Kvalitetssäkring i uppdrag
  • Vårt miljöarbete
  • Vårt arbetsmiljöarbete

Ladda ner fil här