timmerbaeckshuset-1.jpg
Peter Årnerud och Anders Lindén, APC inspekterar bygget av Tinnerbäckshuset.

APC får nytt uppdrag vid Universitetssjukhuset i Linköping

Instalcobolaget APC Elinstallatören har fått i uppdrag att göra elarbeten vid utbyggnaden av Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdraget gäller utförandeentreprenad med Region Östergötland som beställare.
Vid Universitetssjukhuset i Linköping byggs en ny sjukhusbyggnad med lokaler för psykiatri, beroendevård, utbildning och forskning. Ordervärdet för APC:s installationsarbeten uppgår till cirka 70 miljoner.

Det nya huset, Tinnerbäckshuset, ska ersätta verksamheternas nuvarande lokaler och ge en modern vårdmiljö för patienter som idag vårdas i olika byggnader på och utanför sjukhusområdet. Uppdraget för APC gäller nyinstallationer av el-, kraft- och telesystem i den första etappen av den nya byggnaden och projektet som nu startat ska vara klart i slutet av 2020.

- Det är ett omfattande arbete och vi är självklart stolta över att få fortsatt förtroende att leverera åt Region Östergötland som vi har ett långt samarbete med, säger Anders Lindén, VD på APC.

Tinnerbäckshuset kommer att byggas som ett passivhus. Byggnadens uppvärmning ska till största delen ske genom att använda den värme som alstras av utrustning och personer som vistas i huset. Byggnaden kommer också att självproducera en del av sitt energibehov genom solceller på taket.

När byggnaden är klar kommer det att vara en av Sveriges energisnålaste sjukhusbyggnader som har målet att uppnå certifieringen ”Miljöbyggnad Silver”.