raettspsyk.jpg
Rättspsykiatriska regionkliniken, Tele, Vadstena

Rättspsykiatriska regionkliniken

Med Stanley Security som beställare utför vi installationer för inbrott, passér, antenn, kallelsesignal samt data. Arbetet påbörjades 2016 och kommer att utföras i etapper då befintliga hus rivs för att göra plats för nybyggnader. Verksamhet pågår i de befintliga lokalerna och överflyttning till de nya byggnaderna sker etappvis med planerad färdigställande år 2021.