fysklin-ref.jpg
Universitetssjukhuset Fysklin, Kraft-Belysning-Tele, Linköping

Universitetssjukhuset Fysklin

Ombyggnation av vårdavdelningar för Fysklin påbörjades 2016 och har drivits i två etapper med färdigställande september 2018. Arbetet har innefattat rivning av all befintlig installation som är sedan huset byggdes i början på sjuttiotalet för att ersättas med helt ny installation. Beställare är Region Östergötland.