akuten_l.jpg
Universitetssjukhuset Akuten, Förlossning, IVA, NIVA, BRIVA, Kraft-Belysning-Tele-Styr, Linköping

Universitetssjukhuset Akuten, Förlossning, IVA, NIVA, BRIVA

Installation av akutmottagning och ambulanshall samt förlossningsavdelning. Arbetet påbörjades hösten 2013 och färdigställdes december 2015. I denna entreprenad fanns också en option om installation av intensivvårdsavdelningarna för IVA, NIVA och BRIVA med OP-salar och vårdrum som beställdes av Region Östergötland. Arbetet påbörjades hösten 2013 och färdigställdes september 2014.