_kna5851.jpg

Miljöcertifierade sjukhusbyggen

Att bygga fastigheter som miljöcertifieras ingår i Instalcos hållbarhetsarbete. Instalco som en av Sveriges största sjukhusbyggare inom el och VS är nu med och bygger flera stora miljöcertifierade sjukhus.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem skapat av Sweden Green Building. Inom systemet värderas bland annat energiprestanda, energihushållning och inomhusmiljö samt att byggnadsmaterial är miljöbedömda.

Instalcos bolag APC Elinstallatören är delaktigt i utbyggnaden av Universitetssjukhuset i Linköping. När byggnaden är klar kommer det att vara en av Sveriges energisnålaste sjukhusbyggnader med målet att uppnå certifieringen ”Miljöbyggnad Silver”.

Ohmegi och Rörgruppen är med i utbyggnaden av Södersjukhuset i Stockholm där ambitionen är att uppnå ”Miljöbyggnad Guld”.

- Certifiering för Miljöbyggnad är ett kvitto på våra ambitioner för samhällsnytta och krav på hållbarhet. Genom att bygga rätt och miljövänligt skapar vi också god driftsekonomi för kunderna, säger Anders Lindén, vd på APC.

Den nya sjukhusbyggnaden i Linköping ska få sin uppvärmning till största delen genom att använda den värme som alstras av utrustning och personer som vistas i huset. Byggnaden kommer också att självproducera en del av sitt energibehov genom solceller på taket.

Inom miljöbyggnadscertifieringen ställs också krav på att god inomhusmiljö säkerställs bland annat genom dagsljusinsläpp, giftfria materialval, ventilation och klimat samt genom att påverkan av fukt och radon förebyggs.